DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD

Private Cloud hay còn gọi là Dedicated Cloud là hệ thống server ảo hóa dành riêng cho 1 khách hàng.

private cloud

THẾ NÀO LÀ PRIVATE CLOUD

Private Cloud (Dedicated Cloud) là hạ tầng Cloud dành cho từng khách hàng. Một hệ thống Private Cloud uy tín có thể được đặt ở Datacenter của khách hàng hoặc tại datacenter của nhà cung cấp dịch vụ. Hệ thống này được quản lý bởi khách hàng/nhà cung cấp hoặc 1 bên thứ 3. Tuy nhiên, khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho giải pháp lưu trữ đám mây này tại tất cả thời điểm.

  • Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động và online với thời gian uptime lên đến 99.9%.
  • Có server dự phòng giúp hoặt động liên tục dù có sự cố.
  • Quý khách được cung cấp công cụ và giao diện để có thể chủ động nâng cấp hoặc hạ cấp, khởi tạo VPS chỉ với vài click chuột.
  • Hệ thống đường truyền 10Gbps
  • Datacenter đạt chuẩn Tier 3
  • Hệ thống San

VCLOUD 01

9.500.000

đ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Node: 3 x Nodes 3 – HPE

CPU: 96 vCore

RAM: 96GB

HDD: 1.44TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 02

13.500.000

đ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Node: 3 x Nodes 3

CPU: 96 vCore

RAM: 96GB

HDD: 1.44TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 03

16.000.000

đ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Node: 3 x Nodes

CPU: 120 vCore

RAM: 192GB

HDD: 3.8TB HDD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 04

18.000.000

đ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Node: 3 x Nodes

CPU: 144 vCore

RAM: 192GB

HDD: 3.8TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 05

39.000.000

đ/Tháng

Tặng iPhone 13

Node: 3 x Nodes HPE/Xeon 4110

CPU: 96 vCore

RAM: 192GB

HDD: 3.8TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 06

42.000.000

đ/Tháng

Tặng iPhone 13

Node: 3 x Nodes Dell/Xeon 4110

CPU: 96 vCore

RAM: 256GB

HDD: 3.8TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 07

65.000.000

đ/Tháng

Tặng iPhone 13

Node: 3 x Nodes DELL/Platinum 8167M

CPU: 312 vCore

RAM: 512GB

HDD: 6TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua

VCLOUD 08

69.000.000

đ/Tháng

Tặng iPhone 13

Node: 3 x Nodes DELL/Platinum 8173M

CPU: 336 vCore

RAM: 512GB

HDD: 12TB SSD

Network 10GbE

IP Public 5IPs

Đặt mua