Việt Nam

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

VNSO cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 30 ngày tính từ ngày kích hoạt dịch vụ nếu khách hàng yêu cầu. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

1. Mô tả chính sách

Tại VNSO, chúng tôi hỗ trợ việc hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt trên hệ thống (không tính thời gian dùng thử dịch vụ), quý khách sẽ được hoàn tiền và hình thức hoàn tiền sẽ được mô tả sau đây.

Áp dụng hoàn tiền với tất cả các dịch vụ do VNSO cung cấp (ngoại trừ các dịch vụ: Domain, SSL, License – không áp dụng hoàn tiền).

Đối với các dịch vụ Hosting, VPS: Hoàn tiền 100% trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ. Sau 07 ngày hoàn lại số tiền tương ứng sau khi đã trừ đi số tiền dịch vụ đã được sử dụng theo ngày.

Đối với các dịch vụ Server, Colocation: Hoàn lại số tiền tương ứng sau khi đã trừ đi số tiền dịch vụ đã được sử dụng theo ngày.

Các chương trình khuyến mãi có 2 dạng:

Không áp dụng hình thức hoàn tiền: Không hoàn lại tiền sau 07 ngày như đã nói ở trên.

Áp dụng hoàn tiền thì sẽ được tính chi phí như sau: Tổng tiền khách chuyển – chi phí đã sử dụng (giá trị thực không khuyến mãi / chu kỳ dịch vụ * số ngày đã sử dụng ) = Số tiền hoàn lại cho khách.

2. Điều kiện áp dụng hoàn tiền

2.1: Chính sách hoàn tiền trên được áp dụng 01 lần duy nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại VNSO , đối với các yêu cầu hoàn tiền lần thứ 02 trên cùng tài khoản dịch vụ hoặc trên cùng thông tin khách hàng chúng tôi có quyền từ chối việc hoàn tiền trên. (Để xác định cùng một người dùng chúng tôi sẽ sử dụng cách thức đối chiếu với hồ sơ người dùng gồm CMND, Tên miền sử dụng, Số điện thoại đăng ký hoặc mã số thuế doanh nghiệp)

2.2: Đối với tất cả các yêu cầu hoàn tiền của khách hàng đều được đáp ứng (ngoại trừ dịch vụ: Domain, SSL, Licence và tham gia chương trình Khuyến Mãi không áp dụng hoàn tiền).

2.3: Trong thời hạn sử dụng dịch vụ của VNSO (ngoại trừ dịch vụ: Domain, SSL, Licence) mà gặp sự cố ngoài mong muốn xuất phát từ hệ thống của VNSO và không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ do VNSO không đảm bảo được các thông số hoặc không đúng với giá trị chi trả trên bảng giá website chính thức của VNSO, chúng tôi sẽ thực hiện việc xem xét và áp dụng hoàn tiền dựa theo thời gian còn lại của gói dịch vụ của quý khách đã thực hiện thanh toán trước đó.

2.4: Chúng tôi có quyền từ chối việc hoàn tiền nếu quý khách vi phạm một trong những Điều khoản sử dụng tại phần 1 về Quy định về việc sử dụng dịch vụ do vấn đề phát sinh không phải đến từ VNSO và mâu thuẫn với Mục 2.3 tại phần 2 Điều kiện áp dụng và hoàn tiền. Một số trường hợp thường gặp sau sẽ không được hoàn tiền gồm:

Khách hàng thực hiện hạ cấp hoặc thay đổi loại hình dịch vụ trên hệ thống của VNSO, các khoản chi phí dư thừa sẽ không được hoàn lại và sẽ được cộng dồn trên dịch vụ tương ứng. 

Khách hàng sử dụng dịch vụ vi phạm pháp luật Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành và quốc tế theo các điều khoản đã được liệt kê, dịch vụ sẽ bị khóa và hoàn tiền không được áp dụng trong trường hợp này.

3. Hướng dẫn hoàn tiền

Trong một số trường hợp dịch vụ không đạt các yêu cầu kỹ thuật mà chúng tôi đã cam kết hay một lý do nào khác mà quý khách nhận thấy chưa hài lòng, vui lòng gửi yêu cầu (phone, chat, email, ticket) mô tả chi tiết tới bộ phận tiếp nhận như Tech Support, Sales, Kế toán. Sau đó các thông tin sẽ được chuyển về cho Sale quản lý khách hàng đó tiến hành các thủ tục tính lại chi phí và hoàn tiền về tài khoản của khách hàng. 

Việc mô tả chi tiết các thông tin sẽ giúp VNSO có thể nắm bắt được lý do và có thể hỗ trợ bạn hoặc đây cũng là một trong những kiến nghị giúp khả năng yêu cầu hoàn tiền của bạn được diễn ra nhanh chóng và đem lại sự hài lòng nhất. 

Đối với bất kì câu hỏi hỗ trợ nào hoặc có vấn đề khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn hoạt động 24/7 và sẵn sàng trả lời cũng như hỗ trợ bạn trong các hoàn cảnh khó khăn nhất khi sử dụng.

4. Thời gian thực hiện hoàn tiền

Khi Quý khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền đến phòng hỗ trợ tại VNSO, việc xử lý hoàn tiền sẽ được tiến hành trong thời gian hành chính của ngày làm việc tiếp theo gần nhất.

5. Thay đổi thông tin chính sách

VNSO hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc cập nhật các chính sách trên giúp đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (VNSO) trong quá trình phân phối và cung cấp dịch vụ.

Quy định sử dụng có thể được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và loại hình dịch vụ.