Hướng dẫn gửi ticket trên trang id.vnso.vn

04/04/2016

Để gửi ticket tới bộ phận kỹ thuật hoặc kinh doanh của VNSO, bạn thực hiện như sau:

1. Trường hợp đã có tài khoản trên trang id.vnso.vn:


Truy cập đường dẫn https://id.vnso.vn/clientarea.php nhập user và password tài khoản đã đăng ký -> chọn chức năng gởi ticket mới như hình.

huongdanguiticket-1

 

Chọn phòng ban cần gởi yêu cầu

 

huongdanguiticket-2

 

Điền tên chủ đề và nội dung yêu cầu cần hỗ trợ gởi đến phòng ban kỹ thuật và kinhdoanh.

 

huongdanguiticket-3

 

2. Trường hợp đã có tài khoản trên trang id.demo.vnso.vn:

Truy cập đường dẫn https://id.vnso.vn, chọn menu Gởi yêu cầu hỗ trợ -> chọn phòng ban cần gởi.

huongdanguiticket-4

 

Điền đầy đủ các thông tin bao gồm tên tài khoản, email, chủ đề và nội dung cần hỗ trợ gởi tới phòng ban kinh doanh và kĩ thuật.

 

huongdanguiticket-5