Các công cụ hỗ trợ trên Enterprise Cloud

27/05/2020

 

Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Enterprise Cloud – có nghĩa là bạn có thể toàn quyền quản trị CLoud Server của mình một cách tuyệt đối.

Từ các bước, tắt mở , khởi động , cài lại OS, snapshot…xem tài nguyên sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows

Bạn xem được các thông tin : 

IP Address: IPv4, IPv6

Power Status: tắt/mở VPS

OS: hệ điều hàng đang dùng

Memory: dung lượng ram

CPU: số lượng CPU

CPU Allocation: tốc độ CPU

 

Data Usage

Xem các thông tin:

– Network
– CPU
– Memory
– Disk

Các ứng dụng trên Enterprise Cloud

Action

Các ứng dụng trên Enterprise Cloud

– Power: tắt/mở  ECloud

– Reboot: khởi động lại ECloud

-Reinstall: Cài lại OS : Chọn hệ điều hành muốn cài mới – nhấn nút “Reinstall”.

Lưu ý: khi “reinstall” dữ liệu trên máy chủ ảo sẽ bị xóa, quý khách cần tự sao lưu dữ liệu đến nơi khác trước khi thực hiện cài lại hệ điều hành.

Mọi mất mất dữ liệu VNSO sẽ không chịu trách nhiệm

Các ứng dụng trên Enterprise Cloud

VMware Tools

Bật VMware tool trên ECloud

Các ứng dụng trên Enterprise Cloud

Snapshot

Tạo bảng snapshot cho Ecloud, chỉ được cấp 1 bảng snapshot, bạn có thể mua thêm số lượng bảng snapshot.

Lưu ý: Nếu bạn cài lại OS, Snapshot đã lưu trước đó sẽ bị mất.

Các ứng dụng trên Enterprise Cloud

Console

Vào trực tiếp Ecloud bằng trình duyệt.

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows