Hướng dẫn sử dụng MySQL trên hosting Cpanel nhanh chóng

16/02/2019

Trong bài viết này VNSO sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Database trên hosting Cpanel. Các bạn đọc kỹ từng bước để có thể thực hiện.

Các bước thực hiện cấu hình

Đăng nhập thông tin hosting Lighting

2019-01-22_141518

Bước 1: Hướng dẫn tạo Database

2019-01-22_134028

Chọn MySQL Databases

2019-01-22_134216

Chọn Create Database ( Tạo tên database)

2019-01-22_134358

Chọn Create User ( Tạo User Database )

2019-01-22_134451

Chọn Add ( Thực hiện add User vào Database)

2019-01-22_134621

Chọn Make Changes ( Phân cho User Database )

Bước 2: Hướng Dẫn Import MySQL trên phpMyAdmin

2019-01-22_134808

Chon phpMyAdmin

2019-01-22_135205

Chọn tên database > Import

2019-01-22_135819

Chọn Browse (thực hiện file.sql cần import lên hosting)

2019-01-22_135946

2019-01-22_140204

2019-01-22_140413

Hoàn tất Import database trên phpMyAdmin

Bước 3: Hướng dẫn Export database trên phpMyAdmin

2019-01-22_140707

Chọn Export (Restore database)

2019-01-22_140815

2019-01-22_140902

Chọn Ok  để hoàn tất việc dowload file Database về máy.

Trên đây là những hướng dẫn sử dụng MySQL trên hosting Cpanel nhanh chóng. Chúc bạn thành công!