Hướng dẫn Upload file lên Hosting Cpanel

22/01/2019

Chào các bạn, Bài viết này demo.vnso.vn sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để bạn có thể đưa dữ liệu của mình lên Hosting Lighting. Các bạn đọc kỹ từng bước là có thể đưa dữ liệu của mình lên Hosting Lighting.

Bước 1: Đăng nhập thông tin quản trị Hosting Cpanel

2019-01-22_094231

Sau khi đăng nhập thông tin bạn sẽ truy cập vào trang quản trị.

2019-01-22_083350

Chọn File Manager

2019-01-22_083518

Chọn thư mục Public_html và thực hiện Upload Source code

2019-01-22_083730

Chọn Upload

2019-01-22_083851

Chọn Select File (chọn file cần Upload lên hosting)

2019-01-22_084058

Chọn File

2019-01-22_084822

Click Go Back ( Trở lại thư mục Public_html )

2019-01-22_085518

Chọn Extract ( Giải nén)

2019-01-22_085644

2019-01-22_090015

Truy cập vào thư mục vừa giải nén

2019-01-22_090303

Chọn Select all >> Move

2019-01-22_090445

Chọn Move File ra thư mục Public_html

2019-01-22_090751

END!!!