Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.vnso.vn

08/04/2016

Để đăng ký tài khoản và mua sản phẩm của công ty VNSO, bạn thực hiện như sau:

Vào trang https://id.vnso.vn như hình:

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Click nào tài khoản ở góc bên phải màn hình –>Click vào phần đăng ký màn hình sẽ hiển thị như dưới.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Điền đầy đủ thông tin vào mục đăng ký –> kết thúc ta phải nhập mã xác nhận –> Click vào ô xác nhận các điều khoản và bấm đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Đăng ký thành công màn hình sẽ hiển thị

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Đăng ký thành công bạn có quyền đăng ký sản phẩm dịch vụ bên công ty VNSO.

Ví dụ : Ta sẽ đăng ký tên miền, nhìn góc trái màn hình bấm đăng ký dịch vụ –> dịch vụ tên miền, màn hình sẽ hiển thị.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Nhập tên miền bạn muốn đăng ký như hình.

ví dụ : nhập habcopv.com

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

 

Kiểm tra tên miền–> nếu tên miền hợp lệ,  bấm thêm vào giỏ hàng.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Bấm vào biểu tượng giỏ hàng.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Bấm thanh toán

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn

Màn hình hiện thị –> click đồng ý điều khoản và hoàn thành đăng ký mua sản phẩm công ty.

Hướng dẫn đăng ký và mua sản phẩm trên trang id.demo.vnso.vn