English

Hướng dẫn Mail G Suite

Cách Gia hạn, Nâng cấp G Suite Nhanh Chóng – Hiệu Quả

Dịch vụ G Suite Legacy hay còn gọi là Google Apps for Work được cung cấp miễn phí cho các tổ chức,  doanh nghiệp từ 2006 – 2012. Tuy nhiên theo thông báo mới đây ngày 19/01/2022 Google sẽ ngừng cung cấp các tài khoản này bắt đầu từ tháng 5/2022.