Cách phòng chống mã độc WannaCryptor

15/05/2017

WanaCrypt0r 2.0 (hay còn gọi là Wannacry)  là một loại mã độc tống tiền (ransomware) mới được phát hiện và đang tiếp tục lây lan trên diện rộng trên toàn thế giới.

Khi lây nhiễm vào máy tính mã độc này sẽ mã hóa các dữ liệu quan trọng của người dùng (bao gồm các tệp tin văn bản, tệp tin hình ảnh, tệp tin video, media…).Mã độc WanaCrypt0r yêu cầu người dùng phải trả một khoản tiền là 300$ qua một tài khoản bitcoin thì mới có thể nhận được bộ khóa để giải mã dữ liệu.

Làm thế nào để phòng chống mã độc tấn công và lây lan?

  1. Đối với người dùng máy tính thông thường

Trước tiên, người dùng nên hạn chế việc tải về và mở các tệp tin không rõ nguồn gốc từ Internet ví dụ như: Các tệp tin đính kèm gửi qua thư điện tử, các đường dẫn gửi qua các công cụ nhắn tin, các tệp tin chia sẻ trên mạng xã hội…

Mã độc hoàn toàn có thể giả mạo thư điện tử của người khác (bạn bè, đối tác, đồng nghiệp…) để gửi thư điện tử đính kèm tệp tin hoặc đường dẫn lừa đảo

Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, Windows 7, Windows 8 thì bạn cần cập nhật bản vá mới của hệ điều hành Windows cho máy tính của mình và giữ thói quen cập nhật máy tính ngay khi có thông báo từ Microsoft.

  1. Đối với các nhà quản trị hệ thống và các cơ quan, tổ chức đang sử dụng máy chủ Windows Server làm nền tảng cung cấp dịch vụ?

Đối với các máy chủ, bạn cần xem xét việc có thể cập nhật lên bản vá mới nhất được hay không? Vì một số trường hợp khi cập nhật bản vá hoặc nâng cấp lên bản mới các dịch vụ, phần mềm đang sử dụng sẽ phát sinh các lỗi ngoài mong muốn.

Trong trường hợp bạn không thể cập nhật bản vá hoặc nâng cấp lên phiên bản mới hãy thực hiện một số biện pháp sau để hạn chế việc bị tấn công bởi mã độc hoặc tin tặc từ bên ngoài.

  • Tắt các dịch vụ SMB trên máy chủ;
  • Update bản vá lỗi windows.
  • Bật tường lửa của Hệ điều hành để chặn lại các cổng của dịch vụ SMB là: 445 và 137, 138, 139.

A. Danh sách các máy chủ điều khiển mã độc (C&C Server)

STT Địa chỉ IP C&C STT Địa chỉ IP C&C
1 128.31.0.39 18 213.239.216.222
2 136.243.176.148 19 213.61.66.116
3 146.0.32.144 20 38.229.72.16
4 163.172.153.12 21 50.7.151.47
5 163.172.185.132 22 50.7.161.218
6 163.172.25.118 23 51.255.41.65
7 171.25.193.9 24 62.138.10.60
8 178.254.44.135 25 62.138.7.231
9 178.254.44.135 26 79.172.193.32
10 178.62.173.203 27 81.30.158.223
11 185.97.32.18 28 82.94.251.227
12 188.138.33.220 29 83.162.202.182
13 188.166.23.127 30 83.169.6.12
14 192.42.115.102 31 86.59.21.38
15 193.23.244.244 32 89.45.235.21
16 198.199.64.217 33 94.23.173.93
17 212.47.232.237

B. Danh sách tên tập tin

STT File name STT File Name
1 @[email protected] 6  taskse.exe
2 b.wnry 7  t.wnry
3 c.wnry 8  u.wnry
4 s.wnry 9 Các file với phần mở rộng “.wnry”
5 taskdl.exe 10  Các file với phần mở rộng “.WNCRY”

C. Danh sách mã băm (Hash SHA-256)

STT SHA-256
1 ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa
2 c365ddaa345cfcaff3d629505572a484cff5221933d68e4a52130b8bb7badaf9
3 09a46b3e1be080745a6d8d88d6b5bd351b1c7586ae0dc94d0c238ee36421cafa
4 0a73291ab5607aef7db23863cf8e72f55bcb3c273bb47f00edf011515aeb5894
5 428f22a9afd2797ede7c0583d34a052c32693cbb55f567a60298587b6e675c6f
6 5c1f4f69c45cff9725d9969f9ffcf79d07bd0f624e06cfa5bcbacd2211046ed6
7 62d828ee000e44f670ba322644c2351fe31af5b88a98f2b2ce27e423dcf1d1b1
8 72af12d8139a80f317e851a60027fdf208871ed334c12637f49d819ab4b033dd
9 85ce324b8f78021ecfc9b811c748f19b82e61bb093ff64f2eab457f9ef19b186
10 a1d9cd6f189beff28a0a49b10f8fe4510128471f004b3e4283ddc7f78594906b
11 a93ee7ea13238bd038bcbec635f39619db566145498fe6e0ea60e6e76d614bd3
12 b43b234012b8233b3df6adb7c0a3b2b13cc2354dd6de27e092873bf58af2693c
13 eb47cd6a937221411bb8daf35900a9897fb234160087089a064066a65f42bcd4
14 24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c
15 2c2d8bc91564050cf073745f1b117f4ffdd6470e87166abdfcd10ecdff040a2e
16 7a828afd2abf153d840938090d498072b7e507c7021e4cdd8c6baf727cafc545
17 a897345b68191fd36f8cefb52e6a77acb2367432abb648b9ae0a9d708406de5b
18 fb0b6044347e972e21b6c376e37e1115dab494a2c6b9fb28b92b1e45b45d0ebc
19 9588f2ef06b7e1c8509f32d8eddfa18041a9cc15b1c90d6da484a39f8dcdf967
20 b43b234012b8233b3df6adb7c0a3b2b13cc2354dd6de27e092873bf58af2693c
21 4186675cb6706f9d51167fb0f14cd3f8fcfb0065093f62b10a15f7d9a6c8d982
22 09a46b3e1be080745a6d8d88d6b5bd351b1c7586ae0dc94d0c238ee36421cafa

2. Nếu phát hiện cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã phát hiện;

3. Kiểm tra và thực hiện gấp các bước đã được hướng dẫn trước đây tại văn bản số 80/VNCERT-ĐPƯC, ngày 09/3/2016 và văn bản 123/VNCERT-ĐPƯC, ngày 24/4/2017, tải tại địa chỉ:

http://www.vncert.gov.vn/baiviet.php?id=24 http://vncert.gov.vn/baiviet.php?id=52 ;

để phòng tránh các cuộc tấn công qui mô lớn và nguy hiểm khác;

4. Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: [email protected];

Dưới đây là Công văn điều phối của Trung tâm VNCERT để các đơn vị theo dõi và nghiêm túc thực hiện.

Nội dung đầy đủ công văn!