Hướng dẫn kiểm tra tốc độ băng thông trên server/VPS

04/04/2016

Speedtest.net là ứng dụng hàng đầu về kiểm tra tốc độ mạng ở tất cả các quốc gia. Ứng dụng này có các tính năng nổi bật sau:

    • Kiểm tra tốc độ mạng tải lên, tải xuống và ping.
    • Đồ thị thời gian kết nối.

  • Báo cáo chi tiết bằng hình ảnh.
  • Dễ dàng chia sẻ kết quả của bạn.

Speedtest giúp xác thực băng thông thực tế trên server/VPS có đúng như nhà cung cấp đã cam kết hay không.

VNSO sẽ hướng dẫn sử dụng công cụ speedtest trên hệ điều hành linux và hệ điều hành window.

1. Trên hệ điều hành Linux:

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng công cụ trên hệ điều hành centos 6.
Trước tiên cần cài đặt ngôn ngữ python trên VPS bằng câu lệnh:

yum install python

Cài đặt các gói wget để tải dữ liệu trên web về

yum install wget

Download phần mềm kiểm tra băng thông với câu lệnh:

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py

Phân quyền cho file speedtest_cli.py có quyền thực thi :

chmod +x speedtest-cli

Cuối cùng chạy lệnh để kiểm tra băng thông thực tế trên VPS:

./speedtest-cli

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ băng thông trên server/VSP

Hình trên thể hiện tốc độ download là 386.62 Mbit/s, tốc độ upload là 49.57 Mbit/s.

2. Hệ điều hành Window:

Việc kiểm tra băng thông trên hệ điều hành window dễ dàng hơn rất nhiều so với việc sử dụng câu lệnh trên hệ điều hành linux.

Truy cập vào website speedtest.net và chọn BEGIN TEST

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ băng thông trên server/VSP

 

Kết quả sẽ hiển thị sau khoảng 2 phút.

 

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ băng thông trên server/VSP

 

Hình trên thể hiện tốc độ download và upload lần lượt là 48.09 Mbps, 32.25 Mbps.