Khắc phục lỗi không vào được web của khách hàng thuê Hosting

18/05/2016

Kính chào Quý Khách

 

Do sự cố ngày 17/05/2016. VNSO đã thay đổi dãy IP của các dịch vụ Hosting.

 

Quý khách không vào được do Tên miền (Domain) chưa trỏ về IP mới.
Vui lòng trỏ lại tên miền theo từng gói dưới đây

Gói Hosting Linux

Hosting Tốc Độ Cao

IP cũ : 120.72.118. 5  Đổi thành : 103.9.156.249


———————————————————————————————————————————————————————————-

Gói Hosting Window

Hosting Tốc Độ Cao

IP cũ: 120.72.118.11     Đổi thành : 103.9.156.175


———————————————————————————————————————————————————————————-

Gói Hosting  DirectAdmin

IP cũ: 120.72.103.150     Đổi thành : 103.9.156.226