Sử dụng Enterprise Cloud – Windows

27/05/2020

Đối với Enterprise Cloud để sử dụng hệ điều hành Windows cần cấu hình từ ECloud-02 trở lên.

Các bước đăng ký tương tự như: Hướng dẫn đăng ký Enterprise Cloud

Trong phần chọn hệ điều hành thì bạn chọn Windows – các phiên bản Windows

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows

Sau khi thanh toán xong- dịch vụ được kích hoạt.

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows

Nhấp vào Ecloud-02 để vào trang quản trị Ecloud.

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows

Thông tin: IP address, Ram, CPU được hiển thị ngay ngoài trang chính.

Bạn có thể chọn Console để vào thẳng VPS không cần đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng Enterprise Cloud, Windows

Các chức năng Remote Desktop đã  được bật. Thông tin đăng nhập của ECloud được gửi qua email, bạn cần vào email đăng ký để xem thông tin đăng nhập administrator/mật khẩu.

Cần đổi Pass để tăng tính bảo mật.