Hướng dẫn trỏ tên miền bằng tài khoản ID.vnso.vn

04/08/2016

HƯỚNG DẪN TRỎ TÊN MIỀN BẰNG TÀI KHOẢN ID.demo.vnso.vn

Để các cấu hình DNS như hướng dẫn dưới đây có hiệu lực. Domain của quý khách phải được trỏ về các nameserver: ns1.demo.vnso.vn, ns2.demo.vnso.vn . Các bạn có thể kiểm tra các nameserver đã được trỏ chính xác chưa tại: http://www.intodns.com/

Các bước cấu hình DNS tại VNSO:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://id.vnso.vn/

Hướng dẫn trỏ tên miền

Bước 2: Vào phần Quản lý tên miền -> Trang quản lý DNS

Hướng dẫn trỏ tên miền

Bước 3: Nếu như trong hình, chưa add domain thì chọn nút “Add New Zone” sẽ hiện ra một ô nhập, nhập tên miền đắng ký vào ô zone name, ở đây là yourshopthehinh.com. (Nếu khách hàng thuê VPS hoặc Server trên VNSO muốn trỏ về đó thì nhập ip vào ô bên dưới). Xong nhấn Add Zone

Huong-dan-tro-ten-mien-3

Bước 4: Hoàn tất bước 3 sẽ hiện ra như hình dưới . Nhấn vào dấu “+” để tạo

Huong-dan-tro-ten-mien-4

Bước 5: Sau khi thành công sẽ hiện ra như hình dưới. Muốn chỉnh sửa thì vào Edit Zone

Huong-dan-tro-ten-mien-5

Bước 6: Các bạn có thể chỉnh lại địa chỉ ip muốn trỏ về hoặc add thêm record bằng cách chọn nút Add Record

Hướng dẫn trỏ tên miền